Kl. 09.00

Åpning av BEST-konferansen 2015

Stian Berger Røsland, Byrådsleder i Oslo kommune

Kl. 09.15

Best cities in the new climate economy

Cristiana Fragola, Regional director for Europe, C40

Kl. 10.00

By- og tettstedsutvikling – vårt viktigste klimatiltak?

John-Ragnar Aarset, Statssekretær i Samferdselsdepartementet

Kl. 10.30

Pause

Kl. 11.00

Tema: På vei mot en karbonnøytral Osloregionen

Fremtidige krav til utforming av bærekraftige bygninger og energiforsyning

Inger Andresen, Sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk

Kl. 11.20

To regionale eksempler

Helhetlig ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy i boligområder

Per Holmen Christensen, Direktør i Proxll

250 nye miljøvennlige studentboliger i Drammen

Sidsel Ahlmann Jensen, Prosjektleder i INSAM

Kl. 11.40

Tema: Oslonavet – en forutsetning for et effektivt og fremtidsrettet transportsystem i Osloregionen?

Øyvind Rørslett, Seniorrådgiver i Jernbaneverket

Kl. 11.55

Paneldebatt om Oslotunellen:

  • Øyvind Hasaas Direktør i OSL
  • Erling Sæther, Næringspolitisk direktør NHO Logistikk og Transport
  • Nils Aage Jegstad, Stortingsrepresentant (Høyre)
  • Sverre Myrli, Stortingsrepresentant (Arbeiderpartiet)
Kl. 12.30

Lunsj

Kl. 13.30

Kulturelt innslag

Kl. 13.45

Hvordan skape de beste arbeidsmarkedene i regionen gjennom gode transportløsninger?

Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør NHO

Kl. 14.15

Tema: Urbant næringsliv som driver i byutviklingen

Henrik Paulsen, Odense kommune presenterer Nordic City Network

Kl. 14.35

”The Line” – världens mest innovativa företagsmiljö & stråk?

Andreas Lundberg, Skanska Commercial Development Nordic, Malmö

Kl. 14.50

To regionale eksempler

Vellykket bypolitikk som resultat av internasjonalt samarbeid

Ole Jacob Flæten, Ordfører (Ap) i Skedsmo kommune

Brytninger i byutviklingen

Ordfører Tage Pettersen, Moss kommune

Kl. 15.10

Osloregionens arbeid med samordnet areal- og transportutvikling

Øyvind Såtvedt, Direktør for samarbeidsalliansen Osloregionen

Grethe Salvesvold, Fagsjef for samarbeidsalliansen Osloregionen

Kl. 15.30

Konferansen avsluttes

Konferansen begynner om: