Om BEST-konferansen

BEST-konferansen 2015 har fått tittelen «FREMTIDENS OSLOREGION», med undertemaene byutvikling, mobilitet og konkurransekraft.

Konferansen retter søkelys på at den kraftige befolkningsveksten regionen opplever må være bærekraftig. Med dette som bakteppe vil foredragsholderne på konferansen presentere ny kunnskap om fremtidens bærekraftige regioner, vise gode tiltak som allerede eksisterer i Osloregionen, samt presentere ideer til hvordan vi kan løse fremtidens krav til lavutslippssamfunn.

BEST-konferansen er en årlig møteplass arrangert av Samarbeidsalliansen Osloregionen og Næringslivets Hovedorganisasjon. Målsettingen med konferansen er å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre .

Målgruppen for konferansen er regionalt næringsliv, akademia, ulike organisasjoner og kommune- og fylkespolitikere fra Samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer. Per 1. januar 2015 teller denne medlemsmassen 78 kommuner og 4 fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Velkommen til årets viktigste utviklingskonferanse for Osloregionen!

Konferansen begynner om: