rorslett

Øyvind Rørslett

Øyvind Rørslett er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen, og har arbeidet som forsker ved Transportøkonomisk Institutt og i Oslo kommune som planleggingsleder for kollektivtrafikk. Rørslett har arbeidet en rekke år i NSB-systemet, blant annet som Intercity-sjef og markedsdirektør for persontrafikk. Rørslett var med å starte det skandinaviske togselskapet Linx – et samarbeid mellom NSB og SJ. Han har også vært regional utviklingssjef i Jernbaneverket og jobber nå som seniorrådgiver i KVU Oslo-Navet.

« Tilbake til foredragsholdere

Konferansen begynner om: