inger

Inger Andresen

Inger Andresen er sjefsforsker i SINTEF og har doktorgrad i integrert energidesign. Hun har 20 års erfaring med energieffektivisering av bygg, utnyttelse av fornybar energi og miljøvurderinger. Andresen er også professor II i energi og miljø ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi på NTNU og er engasjert som rådgiver ved det nasjonale forskningssenteret ZEB – Zero Emission Buildings. Andresen har vært spesialrådgiver i flere byggeprosjekter med fokus på miljøsertifisering, lavenergi, passivhus og nullutslippsbygg

« Tilbake til foredragsholdere

Konferansen begynner om: