Næringslivets Hus, Oslo
10. februar 2015

Fremtidens Osloregion

Byutvikling, mobilitet og konkurransekraft


Osloregionen vokser kraftig, men denne veksten må være bærekraftig.

På BEST-konferansen 2015 får du presentert:
  • Ny kunnskap om fremtidens bærekraftige regioner
  • De beste tiltakene fra Osloregionen
  • Ideer til å løse fremtidens krav til lavutslipssamfunn

Hovedtema: Knutepunkter, transport og næringsutvikling.

Konferansen er særskilt relevant for kommune- og fylkespolitikere, strategiske beslutningstagere innenfor næringslivet og ved kunnskapsinstitusjonene, samt alle eiendomsaktører og interessenter innenfor by- og arealutvikling.

Konferansen begynner om: